Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς SV101

13.00

Διαθεσιμότητα: 5 in stock

Περιγραφή

Έτοιμο, λευκό, ταχύπηκτο, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα σοβά μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης τμημάτων σοβά. Ιδανικός για την επισκευή γωνιών, καθώς και σαν σοβάς αποκατάστασης σε περιπτώσεις καθαίρεσης του παραδοσιακού μαρμαροσοβά, μετά από την προσβολή από τον παγετό. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές – ηλεκτρολόγους – συνεργεία αλουμινίων – υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες.

Πλεονεκτήματα

 • Ταχύπηκτος σοβάς μιας στρώσης
 • Μεγάλες μηχανικές αντοχές.
 • Δυνατή πρόσφυση στο υπόστρωμα π.χ. μπετόν, τούβλα, μονωτικά DOW, Νευρομετάλ, πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες κ.τ.λ.
 • Άριστη πρόσφυση και συνεργασία με τον παλαιό σοβά.
 • Ενίσχυση των αντοχών της τοιχοποιίας στην περιοχή εφαρμογής.
 • Ευκολία εφαρμογής ακόμα και από μη επαγγελματίες.
 • Μεγάλη αντίσταση στη γήρανση.
 • Αντοχή στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
 • Ελαστικότητα.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Καθαρίστε την προς επισκευή περιοχή  από τα φθαρμένα σαθρά τμήματα  σοβά με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων σε αρκετό πλάτος. Αυτό μπορείτε να το αντιληφθείτε εύκολα, κτυπώντας ελαφρά με το δάκτυλο ή με τη βοήθεια εργαλείου, τον φθαρμένο σοβά  για να καταλάβετε εάν είναι γερός ή έχει «κουφώσει».
 • Στη συνέχεια με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού, καθαρίστε  πολύ καλά τα σαθρά υλικά, τις σκόνες  κ.τ.λ.
 • Αν το καθάρισμα του παλιού σοβά φτάσει σε τέτοιο βάθος ώστε να  αποκαλυφθεί η επιφάνεια των στοιχείων τοιχοποιίας (τούβλα) ή του σκελετού (σκυρόδεμα), τότε πριν την εφαρμογή του επισκευαστικού σοβά SV 101 πρέπει να εφαρμοστεί πεταχτός σοβάς MARMOLINE SV1.  Προηγουμένως πρέπει να έχει γίνει καλός καθαρισμός και, αν απαιτείται, και επισκευή της επιφάνειας. Αν κριθεί απαραίτητο, για καλύτερη  συγκόλληση του πεταχτού σοβά SV1, μπορεί να προστεθεί στο νερό ανάμιξης οικοδομική ρητίνη MARMOLINE MP 20, σε αναλογία 1:3 (MP20:νερό).
 • Ανακατέψτε καλά με το χέρι ή σε  μπετονιέρα το σοβά  SV 101 με την απαραίτητη ποσότητα νερού, ανάλογα με την επιθυμητή  εργασιμότητα.
 • Διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό.
 • Εφαρμόστε με μυστρί ή με το χέρι σε στρώση μέχρι 2 cm
 • Για τον οπλισμό των προς επισκευή τμημάτων σοβά, σε ενώσεις  διαφορετικών δομικών στοιχείων, στα  μονωτικά και όπου αλλού απαιτείται,  χρησιμοποιήστε υαλόπλεγμα  MARMOLINE.
 • Για δύσκολες επισκευές και επιπλέον βελτίωση των ιδιοτήτων συγκόλλησης και ελαστικότητας, συνιστάται η προσθήκη  ρητίνης MARMOLINE MP 20  στο νερό ανάμιξης του  σοβά  SV 101, σε  αναλογία 1:3 (ρητίνη:νερό)
 • Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια είναι έτοιμη για σπατουλάρισμα και βάψιμο
 • Νερό ανάμιξης: 5,0 – 5,5 lt/σακί 25 kg.
ΚΙΛΑ

25